Đặt tên thương hiệu & tên công ty

Bài viết

ĐIỀU KIỆN CẦN & ĐỦ CHO TÊN THƯƠNG HIỆU

ĐIỀU KIỆN CẦN & ĐỦ CHO TÊN THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu là một tập hợp những quan niệm trong tâm trí của người tiêu dùng. Thương hiệu là tài sản vô hình và vô giá của doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để có một tên thương hiệu đủ tốt?

zalo