Tin tức

Bài viết

Khai Giảng Thành Công - Phong Thủy Master Pro 5


Học Viện Trí Tuệ Mandala Asia khai giảng thành công khoá: “Phong thủy Master Pro” K5 tại HCM.
Sẽ có một thế hệ truyền nhân Mandala Phong thủy chính thống là tầng lớp Doanh nhân tri thức 4.0, họ vừa có Tâm & có Tầm sẽ góp phần kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng cùng chính phủ và nhân dân trong thế kỷ 21 (giai đoạn 2005 - 2025: Long Hiển Tại Điền, Rồng hiện điềm lành).

Bài viết liên quan

zalo