Tư vấn chiến lược doanh nghiệp

Bài viết

Đào tạo quản trị cho Đơn vị Công Ty CP Kinh Doanh LPG

Đào tạo quản trị cho Đơn vị Công Ty CP Kinh Doanh LPG

Công ty CP kinh doanh LPG tổ chức khoá đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên về “Quản trị kênh phân phối ” cùng phương pháp đào tạo mang tính tư vấn, hướng dẫn, học viên để có thể giải quyết ngay vấn đề thực tế về bán hàng

zalo