Dự án đã thực hiện

Bài viết

Đào TẠO DN Công ty CP kinh doanh LPG

Đào TẠO DN Công ty CP kinh doanh LPG

Khoá đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên về “Quản trị kênh phân phối ” cùng phương pháp đào tạo mang tính tư vấn, hướng dẫn, học viên để có thể giải quyết ngay vấn đề thực tế về bán hàng và kinh doanh của doanh nghiệp.

zalo